Publikacje

Projekt "Miasta dla rowerów" opublikował dotychczas dwie pozycje książkowe - "Miasta dla rowerów, nie dla samochodów" (Marcin Hyła, FWIE - Zielone Brygady, Kraków 1996) oraz - w 1999 roku - "Postaw na rower - podręcznik projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury", polskie tłumaczenie najczęściej cytowanego specjalistycznego podręcznika budowy dróg rowerowych i innej przyjaznej dla rowerów infrastruktury, opracowanego przez holenderską organizację techniczną C.R.O.W.

"Miasta dla rowerów, nie dla samochodów" jest dostępna w Wydawnictwie Zielone Brygady w cenie 6 PLN za egzemplarz.

"Postaw na rower" jest publikacją bezpłatną (odbiorca pokrywa jednynie koszt wysyłki) adresowaną do władz samorządowych, uczelni technicznych, firm projektowych oraz decydentów odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową w Polsce. "Postaw na rower" jest dostępna jako CD-ROM (plik w formacie PDF wraz z programem Adobe Reader do odczytu tego formatu). Zamówienia prosimy składać tutaj.

W ramach projektu publikowany jest biuletyn, którego poszczególne numery są dostępne poniżej w formacie PDF. Żeby przeczytać pliki PDF, musisz mieć zainstalowany program Adobe Reader, dostępny po kliknięciu na żółty guzik poniżej.


Biuletyn 13
Biuletyn 12
Biuletyn 11
Biuletyn 10
Biuletyn 9
Biuletyn 8 - brak pliku
Biuletyn 7 - brak pliku
Biuletyn 6 - brak pliku
Biuletyn 5 - brak pliku
Biuletyn 4
Biuletyn 3
Biuletyn 2